“Meslekte
3 Nesil
Birikimin Getirdikleri.”

Proje Kapsamı

Restorasyon ilke ve prensipleri doğrultusunda sürdürülen çalışmalar sırasında onarım gerektiren her yapı öğesi ayrı birer vaka olarak ele alınır ve her müdahale için yerine özgü detaylar uygulanır. Mesela evvelki yıllarda elektrik kontağından çıkan bir yangın sonucu tahribata uğrayan odalarda küçük el aletleri kullanılarak günlerce raspa çalışmaları yapılmış, yanık yüzeyin altındaki altın varak kaplama %80 oranında kurtarılmış ve bu sayede tavanlar orijinalliklerini büyük ölçüde koruyabilmişlerdir. 90cm’e 90cm ölçüsündeki bir plakası 1600 parçadan oluşan ve 5- 6 çeşit ağaç kullanılarak yapılmış müzeyyen ahşap parkelerde noktasal müdahaleler yapılmış, yalnızca kurtlanan veya çürüyen parçalar itinayla yerlerinden çıkarılarak yenileri konulmuştur. Kalemişi uygulamasında, öncelikle dönemsel araştırma yapılarak mekanın yaşadığı tarihsel süreç tespit edilmiştir. Orijinal renkler belirlendikten sonraysa tavan aslına uygun olarak restore edilirken, tavanın önceden geçirdiği tüm aşamaları teşhir edecek şekilde küçük bir alanda yenileme yapılmaz ve bu alan bir belge niteliğinde bırakılır. Müzeyyen döşeme kaplamalarının onarılması, pencere ve kapıların restorasyon ve konservasyonlarının yapılması, tavan ve duvarlarda bulunan kalemişi ve varak süslemelerin restorasyonunun yapılması, yanan odalarda orijinal dokunun ortaya çıkarılması, tüm yapıya ait malzemelerin konservasyon çalışmalarının yapılması, bütün cephelerin ele alınarak taş yüzeyinde bulunan kalın boya tabakasının temizlenmesi, taş bozulmalarının, kornişlerin, furuşların, sutuncelerin, kat silmelerinin, saçak kornişlerinin, pencere söve ve kornişlerinin eksiklerinin orijinal malzeme, stil ve boyutlarına göre tamamlanması, temizlenmesi ön ve arka giriş merdivenlerinin ele alınarak eksiklerinin orijinaline göre tamamlanması, çatı kurşun örtüsünün yapılması, duvarlardaki ştuka sıvaların ele alınması gibi işlemlerin hepsi yapılmak suretiyle yapının restorasyonu tamamlanmıştır.

Yapının Tarihçesi

Yıldız Sarayı Osmanlı Sarayı mimarisinin son dönemini yansıtan çeşitli üsluplarla ( Barok, Art Nouveau, Neo-Klasik vb. ) inşa edilmiş köşkler, bahçeler kompleksidir. Büyük Mabeyn Binasında 1990 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2008 yılında Alba İnşaat tarafından tamamlanmıştır.


Öncesi - Sonrası