“Meslekte
3 Nesil
Birikimin Getirdikleri.”

Proje Kapsamı

Geçirdiği yangın sonrası Sait Halim Paşa Yalısı Alba İnşaat ile yeniden hayat buldu... 1998 yılı sonlarında başlayan restorasyon çalışmalarında ilk olarak yapının ahşap karkası bütünyle elden geçmiştir ve çatı da tekrar yapılmıştır. Yenilenen bütün dikme ve kirişlerde emprenye edilmiş malzemeler kullanılmıştır. Ahşap karkasın içine bağdadi çıtalar çakılarak sıva yapılmıştır. Denizden gelen etkilere karşı yapının bünyesini kuvvetlendirmek için kaplamaların arkasında özel rutubet önlemleri alınmıştır. Son olarak yalı baskı cephe kaplaması yapılarak bina dış etkilere karşı güvenceye alınmıştır. İkinci etapta da yapının içindeki yenileme çalışmalarına başlanmıştır. Tamamen yok olan tezyinatlar, kalemişleri ve resimler, önceden yapılan rölöve projelerini esas almak suretiyle yeniden uygulanmıştır. Bütün kapılar, doğramalar ve cephe süslemeleri de orjinaline uygun olarak yenilenmiştir.

Yapının Tarihçesi

İstanbul Yeniköy'de yeralan yalı 19. yy'ın son çeyreğine tarihlenir. Rıhtımındaki iki arslan heykelinden dolayı "Arslanlı Yalı" ismiyle de anılır. Neo-klasik bir yapıdır ve üslubuna uygun olan daha sakin bir görünüşüne karşın, dekorasyonunda ağır arabesk unsurlar kullanıldığından, küçük bir Arap sarayını andırır. Yalının planında harem ve selamlık aynı çatı altında düşünülmüş, kuzeyde harem, güneyde selammlık yeralmıştır. Her iki bölüme de ahşap, camekanlı bölmelerle girilir. Yalıya adını veren Sait Halim Paşa (1861-1921) Osmanlı Sadrazamlarından Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunudur. Sait Halim Paşa ölünce yalı varislerine kalmıştır. Yalı 1960 yılında varisleri tarafından Turizm Bankası'na satılmıştır. 1994 yılında Başbakanlık'a devredilmiştir. Yalı, 1995 yılında çıkan yangında kullanılmaz hale gelmiştir.