“Meslekte
3 Nesil
Birikimin Getirdikleri.”

Projeler

Adile Sultan Kasrı Restorasyonu

Proje Kapsamı

Adile Sultan Kasrı Sultan Abdülaziz tarafından küçük kız kardeşi Adile Sultan için 1853 yılında yaptırılmıştır. 2007-2008 yılları arasında Alba inşaat tarafından kapsamlı restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

Yapının Tarihçesi

Yer teslimi ile birlikte binanın içeriden ve dışarıdan fotoğraf ve videoları çekilerek mevcut durumu belgelendi. Binadaki eşyalar müştemilata taşındı. Halılar, perdelikler, radyatör giydirmeleri ve diğer sabit mobilyalarda sökülerek muhafaza altına alındı. Tüm aplik ve avize dışındaki aydınlatma elemanları söküldü ve muhafaza altına alındı. Orijinal olmayan oda parkeleri, ahşap kaplama lambri vs… sökülerek bina muhteslerinden tamamen arındırıldı. Bodrum kattan başlanarak 1. Kat ve 2. Kat geniş açıklıklı mahaller askıya alındı ve beraberinde çalışma platformu oluşturuldu. Dış cepheye 10 metreden yüksek flanşlı çelik iskele kurularak itinalı cephetemizliği, müzeyyen sıva ve taş işçiliğine elverişli kalıp ve dökümlerinyapılabileceği platformlar yapıldı. Güçlendirme raporunun hazırlanabilmesi için tali kirişlerin mesnetlendiği yerlerde koltukaltı silmeleri ve (düşey taşıyıcıların görülebilmesi için) klasik döşemekaplamaları stuk kaplamalar istenilen bölgelerde söküldü. Dış cephede sıva ve taş yüzeylerine zaman içerisinde uygulanmış macun ve yağlı boyalar kat kat boya sökücü ile küçük el aletleri kullanılarak itinalı şekilderaspa edildi. I. ve II. Kat iç duvarlarında mevcut stuk sıva üzerine zaman içerisinde uygulanmış bezir yağı içeren dönüşüm macunu ve yağlı boyalar boya sökücü kullanarakitinalı şekilde kat kat söküldü ve stuksıva ortaya çıkartıldı. I.ve II. Kattaki tüm kapılarda zaman içerisinde yapılmış yağlı boyalar kat katboya sökücüler ile itinalı şekilde söküldü ve orijinal zeminleri bulundu. II.Katta tüm göbekli pencere kasalarındaki (Pencere ve kanatları hariç) zaman içerisinde uygulanmış yağlı boyalar kat kat boya sökücü ile itinalı şekildesöküldü ve orijinal zeminleri bulundu. I.ve II. Kat Ahşap tavanlarında zaman içerisinde uygulanmış boya ve macunlar boya sökücü kullanarak itinalı şekilde kat kat söküldü ve orijinal zemin ortaya çıkarıldı. I.ve II. Katta tavan koltukaltı ve takozların tezyinat yüzeylerinde kimyasaltemizlik yapılarak is ve zamanla oluşan kirlerinden arındırıldı, motifler verenkler ortaya çıkarıldı. II. Katta(kubbe hariç) ve 1 katta 110 no’ lu mahalde askıya alınan müzeyyen tavanlar yatay düzlemde düzeltilerek tali kirişlerin duvara mesnetlendiği uçları statik raporu doğrultusunda takviye edildi. Tali kirişlerin bindiği çürümüş durumdaki duvartamir edilerek yastıkları sert ağaçla değiştirildi. Statik raporu doğrultusunda projede belirtilen ana kirişler 15mm galvaniz saclarla takviye edilerek güçlendirmesi yapıldı. Taşıyıcı dikmeler sert ağaç iledeğiştirildi. I.ve II. Katta tüm tavan koltuk altları sökülerek çürüyen parçaları değiştirildi eski ve yeni ahşaplar birbirine alıştırılarak tamirleri yapıldı. I.ve II. Kat ahşap tavanlardaki çürümüş ve açıları değişmiş durumdaki ahşap tavançıtaları eski ve yeni parçalara alıştırılarak tamirleri yapıldı. I.ve II. Katın tamamında elektrik hatlarının döşeneceği sıva kanalları açıldı vesıvaları yapıldı. I.ve II. Katın tüm duvarlarında çimentolu harçla yapılmış sıvalar söküldü,horasan harcı ile yeni sıvalar yapıldı. Sıvaların arka kısımlarına enjeksiyonyapıldı ve trifon vidalarla sağlamlaştırılarak mevcut sıvalar korundu. I.ve II. Katta salon ve odalarda (kubbe hariç) ahşap tavanlar nefes alangeleneksel ahşap macunu ile zemin hazırlanarak boyandı. Kalem işi yapmaya hazırhale getirildi. I.ve II. Katta Kat salon ve oda duvarlarında stuk (mermer taklidi) sıvauygulaması yapıldı. Tüm dış cephelerdeki çimentolu sıvalar söküldü, daha önceden formu bozuk olarakimal edilmiş profil sıvaları söküldü korunabilir durumdaki sıvaların arkalarınaenjeksiyon yapıldı ve trifon vidalarla sağlamlaştırıldı. Tüm cephelerde sıva altı dolguları yapıldıktan sonra her profil için ayrı profilkalıbı ve mala yapılarak ince sıvaları tamamlandı malakari yapmaya hazır halegetirildi. Tüm cephelerde ki metal rozetler ve bastonlar sökülerek boya sökücüler iletemizlendi boyandı ve yerlerine monte edildi. Tüm cephe çatı katı ile kat silmesindeki yonu taşı yamir ve ıslah çalışmalarıyapıldı. Projesinde belirtildiği şekilde harpuşta ve babalarının imalatlarıtamamlandı. Çatı etekleri gizli dere (yalıtım ve çinko imalatları) yapmayahazır hale getirildi. Bodrum kat seviyesindeki taş kaplamaların çürüyen yerleriorijinal taşı ile değiştirildi. Bina içi ana merdiven (döner merdiven) Basamak, rıht, korkuluk tamirleri yapılmakla birlikte mevcut karkas sisteminin de sağlamlaştırılması zorunluluğu ortayaçıkmış takviye ve yenilemeler yapılarak titreşim giderilmiştir. I.kat 101 no’lu giriş salonunda yerlerinde mevcut olmayan 4 müzeyyen şebekeli mermer korkuluk projelerine uygun olarak yaptırılarak yerlerine konulmuştur. I.Kat tavanlarında ahşap çıtaların sökülmesi ile zımba izlerinin ortaya çıkmasıve bu kat tavanlarınında 2. Kat tavanları gibi bezemeli olduğu düşünülmüş veprojelendirilerek uygulaması yapılmıştır. Binaiçerisindeki her biri diğerinden farklı fevkalade müzeyyen 14 adet büyük kristalavize ve 100 ün üzerinde kristal aplik yerlerinden sökülerek mütehassıs ustalar tarafından tek tek parçalarına ayrıldı gerekli temizlik malzemesi vekimyasallar kullanılarak temizlendi, elektrik kablo ve duyları yenilendi, metalve zincir aksamlarına orjinaline uygun kaplama yapılarak yerlerine monteedildi. Bodrum kat ana salonunda tavan kaset içlerinde kullanılan çıtaların, sonradan orjinaline uygun olmayan çıtalarla değiştirildiği tesbit edilmiş, mekanın binaiçin önem arzeden konumu gözönünde bulundurularak bütün kaset içi levhaları veçıtaları yenilenmek suretiyle tavanda ihya çalışması yapıldı. -Bodrum kat küçük salon ve bir odada keşif kapsamında tavanlardaki mevcut sıvaların tamiri hedeflenirken, restorasyon çalışmaları sırasında tavanların aslındakasetli ahşap tavan oldukları anlaşılmış tavanlar ortaya çıkartıldı ve gerekliproje tadilatları yapıldı. -Binaya1925 yılında eklendiği anlaşılan çini karoların bulunduğu mekanlarda karoların itinayla temizlikleri yapıldı. Zamanla kırılmış, hasar görmüş ya da bazıtadilatlar sırasında kısmen mermerle değiştirilmiş yer karolarının orijinaldesen ve renklerde yaptırılarak yerlerine kondu. -Bodrum kattaki pencere doğramalarının, iç ve dış kapıların büyük bir bölümünün kötü durumda olması sebebiyle yenilenmesi düşünüldü. Bütün iç kapıların kasalarıyenilendi. Pencere doğramalarının çok büyük bir kısmı yenilendi. Denizliklereise orjinaline uygun Marmara mermeri yapıldı.